Opis szkolenia

Co zyskasz?

Cel szkolenia Spring to zdobycie praktycznych umiejętności programowania z wykorzystaniem frameworka Spring. Zdobędziesz wiedzę, jak poprawnie przygotować projekt, jak wykorzystać wstrzykiwania zależności (Kontener IoC) oraz poznasz zaawansowane techniki AOP. Dowiesz się, jak testować aplikacje oraz w jaki sposób integrować aplikację z bazą danych.

Profil uczestnika

Warsztat (80% programowanie - ćwiczenia, livecoding, 20% wykład) dedykowany jest dla programistów znających język Java. Przekrojowy charakter warsztatu może z powodzeniem służyć programistom pragnącym wykorzystywać framework Spring w codziennej pracy, jak i developerom już z niego korzystającym ale pragnącym usystematyzować swoją wiedzę na temat frameworka Spring.

Program szkolenia

Spring Framework Core
 • Programowanie z wykorzystaniem komponentów

 • Spring jako fabryka

 • Inversion of control

 • Konfiguracja za konfiguracji Java i/lub pomocą pliku XML

 • Alternatywna konfiguracja z użyciem adnotacji

 • Programistyczne korzystanie z fabryki

 • Singletony i prototypy

 • Inicjalizacja stanu początkowego obiektu

Wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection)
 • Koncepcja wstrzykiwania zależności

 • Składanie obiektów

 • Automatyczna konfiguracja (autowiring)

 • Cykl życia obiektów

 • Zdarzenia kontenera

Aspekty
 • Sposób działania oraz typy aspektów

 • Dołączenie aspektów do aplikacji

 • Przygotowanie i konfiguracja porad

 • Definiowanie punktów przecięcia

Transakcje
 • ACID i właściwości transakcji

 • Transakcja po stronie bazy danych a transakcją aplikacji

 • Automatyczne zarządzanie transakcjami

 • Transakcje deklaratywne

 • Programistyczne zarządzanie transakcjami wykorzystując TransactionTemplate

Trwałość danych
 • Konfiguracja bazy danych

 • Wzorzec DAO i jego zastosowanie w architekturze warstwowej

 • Użyteczne sposoby korzystania ze źródeł danych w Springu

 • Baza danych bez JPA