Opis szkolenia

Co zyskasz?

Zdobędziesz praktyczne umiejętności programowania z wykorzystaniem frameworka Spring. Dowiesz się, jak poprawnie przygotować projekt, jak wykorzystać wstrzykiwania zależności (Kontener IoC) oraz poznasz zaawansowane techniki AOP. Nauczysz się, jak testować aplikacje oraz w jaki sposób integrować je z bazą danych.

Profil uczestnika

Warsztat dedykowany jest dla programistów znających język Java. Przekrojowy charakter warsztatu może z powodzeniem służyć programistom pragnącym wykorzystywać framework Spring w codziennej pracy, jak i developerom już z niego korzystającym, ale pragnącym usystematyzować swoją wiedzę.

Program szkolenia

Zaawansowane aspekty Spring Framework
 • Alternatywna konfiguracja aplikacji, testów z użyciem adnotacji

  • Profile, sub-configuracje, łączenie kontenerów, zakres i widoczność komponetów

 • Programistyczne korzystanie z fabryki

  • Singletony i prototypy

  • Automatyczna konfiguracja (autowiring)

 • Cykl życia obiektów

 • Zdarzenia kontenera (ApplicationEvent)

Trwałość danych
 • Konfiguracja bazy danych

 • Wzorzec DAO i jego zastosowanie w architekturze warstwowej

 • Użyteczne sposoby korzystania ze źródeł danych w Springu

 • Baza danych bez JPA

  • Usługa jdbcTemplate

  • Proste mapowania obiektowo relacyjne (MappingSqlQuery)

 • Konfiguracja JPA

Aspekty
 • Sposób działania oraz typy aspektów

 • Dołączenie aspektów do aplikacji

 • Przygotowanie i konfiguracja porad

 • Definiowanie punktów przecięcia

Transakcje
 • Transakcja po stronie bazy danych a transakcją aplikacji

  • Automatyczne zarządzanie transakcjami

  • Zarządzanie i definiowanie transakcji dla różnych typów dostępu do danych (JDBC, JPA, Hibernate)

 • Transakcje deklaratywne

 • Programistyczne zarządzanie transakcjami wykorzystując TransactionTemplate

Spring MVC
 • Konfigurowanie kontenera Spring w aplikacji webowej

  • Różnice pomiędzy Spring Web i Spring WebMVC

 • Generowanie odpowiedzi innej niż HTML

  • Content negotiation pomiędzy klientem a serwerem

 • Walidacja danych – JSR 303 i mechanizmy Spring

 • Testowanie aplikacji opartej o Spring MVC

Usługi REST
 • Architektura REST i jej użycie w kontekście usług sieciowych

 • Definiowanie usług REST

  • Projektowanie adresów URL

  • Wykorzystanie parametrów i metod HTTP

 • Mapowanie usług z wykorzystanie natywnych mechanizmów Spring Framework

 • Implementacja usług JAX-RS

Bezpieczeństwo aplikacji WWW
 • Konfiguracja uwierzytelniania, autoryzacji dostępu w Spring Security

 • Stanowe sposoby weryfikacji dostępu do aplikacji

  • Integracja z Spring OAuth

 • Uwierzytelnienie w oparciu o tokeny

  • Wykorzystanie JWT w Spring Framework

Zapytaj o szkolenie

Jestem dla Ciebie dostępny poprzez: twitter, linkedin lub tradycyjnie przez email kuba.marchwicki at gmail.com