Słowo mikroserwisy padło w tym roku na konferencjach i portalach branżowych w liczbie, która powinna znaleźć się w Księdze Guinessa. Czy ten nowy, eksplodujący na naszych oczach trend zmienia na zawsze naszą branżę, czy też przeminie jak wiele innych rozwiązań z kategorii „silver bullet”. Postaramy się podczas tego szkolenia odpowiedzieć na wiele pytań, wprowadzić podstawowe wzorce i przedstawić techniki projektowania mikrousług. Podzielimy się z Wami naszym doświadczeniami i obserwacjami z implementacji mikrousług i przestrzec przed czającymi się niebezpieczeństwami, a przede wszystkim wywołać dyskusję, która pozwoli odnaleźć Wam Waszą własną drogę w tej nowej architekturze.

Opis szkolenia

Co zyskasz?

Podczas szkolenia poznasz najpopularniejsze wzorce architektury mikroserwisowej, ich warianty oraz przykłady zastosowania. Przećwiczysz możliwe implementacje wzorców w oparciu o najpopularniejsze na rynku narzędzia.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do programistów, projektantów oraz architektów pracujących w środowiskach rozproszonych (mikrousługowych), pragnących poznać narzędzia i techniki nadające strukturę wybranym elementom architektury.

Program szkolenia

Całość szkolenia przeprowadzana jest w formule wzorców projektowych: nazwania wzorca, opisu problemu, który stara się zaadresować (rozwiązać), przykładowych implementacji (wraz z demo, ćwiczeniem) oraz omówienia konsekwencji zastosowania wzorca.

Wychodząc od klasycznych praw i teorii (twierdzenie CAP, 8 błędów przetwarzania rozproszonego), analizowane są pojawiające się problemy, sposoby ich mitygowania oraz minimalizacja zasięgu błędów.

Omawiane wzorce

 • API Gateway

 • Circuit breakers

 • Load balancing

 • Service discovery and externalized configuration

 • Service orchestration and choreography

 • Consumer-driven contracts

 • Centralized loggings and monitoring

 • Authorisation and security

Program szkolenia

Podstawy teoretyczne architektury mikrousługowej
 • Różne podejścia do strukturyzowania architektury

 • Monolityczne aplikacje i Microservices

 • Prawo Conway’a

 • Architektura wokół funkcjonalności biznesowych

 • Dekompozycja domeny wykorzystując Domain-Driven Design

Projektowanie mikrousług
 • Smart endpoints and dumb pipes

  • Usługi REST; koncepcja HATEOAS

 • Decentralizacja danych

  • Podział danych pod kątem mikrousług

 • Elementy interfejsu użytkownika

Implementacja mikrousług
 • Zasoby REST i ich reprezentacja

  • Punkt wejścia i inne adresy

 • Rejestr usługi i zarządzanie konfiguracją

 • Wersjonowanie i testowanie usług

 • Strategie refaktoryzacji systemów monolitycznych

Komunikacja pomiędzy usługami
 • Komunikacja synchroniczna vs. asynchroniczna

 • Definiowanie zależności pomiędzy usługami oraz ich dokumentacja

 • Kompatybilność usług, zmiany i kompatybilność wsteczna

 • Wprowadzenie do wzorca “circuit breaker” i konfiguracja bezpiecznika połączenia

Monitoring i zarządzanie mikrousługami
 • Standardowe metryki usługi (Actuator)

 • Monitoring usług - centralizacja logowania

  • Śledzenie transakcji w obrębie systemu rozproszonego

  • Metryki biznesowe oraz techniczne

 • Śledzenie przepływu komunikacji

Zapytaj o szkolenie

Jestem dla Ciebie dostępny poprzez: twitter, linkedin lub tradycyjnie przez email kuba.marchwicki at gmail.com